Deutsch English English

BARYSOL GmbH


Güçlü Hücre Birliği – Fotovoltaik Tesisinin Çalışma Prensibi

Solar (fotovoltaj) hücreleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren PV ünitelerinin temel bileşenleri ve en küçük birimleridir. Üzerine güneş ışınları çarpan hücrelerin üst ve alt katmanları arasındaki elektron akışı ile doğru akım gerilimi oluşur; hücre başına 0,5 Volt değerine kadar çıkabilen bu gerilimden elektrik akımı üretiminde yararlanılır.

Tek bir fotovoltaj hücresi 10 ile 15 cm² yüzölçümüne sahiptir ve özellikle, tabiatta çok bol bulunan silisyumdan yapılır. Piyasalarda bulunan türden fotovoltaj hücrelerinin verim oranı yaklaşık % 17 kadardır, yani 1 metrekarelik yüzeyden saatte 170 vat (Watt/saat) güç elde edilir.

Güneş enerjisi (PV) ünitelerinin toplam güç çıktısı kilovat-pik üzerinden ölçülür (peak = azami çıkış gücü kavramının İngilizcesi). Yaklaşık 1 kilovat pik (KWp) gücündeki bir güneş enerjisi tesisi, çevreye salınan karbondioksit ve zararlı madde yükünü yılda 500 kg azaltır.

Fotovoltaj Ünitesi Hangi Öğelerden Oluşur:

•    Montaj çerçevesine seri veya paralel bağlanan fotovoltaj hücreleri
•    (Koruyucu elektronik devreli) Jeneratör bağlantı dolabı
•    Doğru akım bağlantı kabloları
•    DC-Ana Şalteri
•    Güneşten kazanılan elektriği şebeke elektriği kalitesine yükselten invertör
•    İnvertör kabloları
•    Kazanılan veya şebekeye beslenen akımı kayıt etmeye yarayan alternatif akım elektrik sayacı
•    Tesisatın güvenliğini sağlayacak elektrik sistem elemanları

 

 

 

 

 

 
A=
B=
C=
D=
E=
F=
Link zu www.solarcharts.de