Deutsch English English

BARYSOL GmbH

 E-Mail

Fotovoltaik nedir?

Fotovoltaik (PV), güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Güneş ışınımını toplayan güneş hücrelerinden oluşan güneş modülleri, mükemmellik düzeyine erişmiş bir teknoloji ile elektrik akımına dönüştürülür. Fotovoltaik elektrik enerjisi üretim sistemlerinin hangi öğelerden oluştuğunu, ayrıntılı bilgi metinlerinin üzerini tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Nasıl Çalışır– Fotovoltaik Tesisine Genel Bakış

Fotovoltaik (PV) Ünitelerinin bileşenlerini ve bunların birbirleriyle bağlantı içinde nasıl işlediğini gösteren genel şema.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Güneş Santralinin Türbinleri – Solar Hücreler

Güneş hücrelerinin biraraya getirilmesiyle oluşan solar modüller, aslında fotovoltaik ünitenin jeneratörleridir. Solar modüllerin çeşitli türleri vardır.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Invertör – Güneş Elektriğini Kullanılır Hale Getiren Cihaz

İnvertör (dönüştürücü) adı verilen cihazlar, güneş ışınımından kazanılan doğru akımı 230 Volt alternatif akıma çevirir. Elde edilen gerilim, invertör çıkışından ulusal elektrik şebekesini beslemede kullanılabilir.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Tesis Tipleri– Bütünleşik veya Müstakil Üniteler

Projelendirilme safhasında, sinde bütünleşik veya müstakil ünitelerden mi oluşacağı, yerleştirileceği yerin özelliklerine ve kullanıcının tercihlerine göre değişebilir. Bütünleşik tesisler, daha da ekonomik olmaları nedeniyle genelde tercih edilen tiplerdir.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Montaj Opsiyonları – Güneş Işığını Toplama İmkanları

Artık güneş panelleri sadece çatılara değil, çeşitli diğer yerlere de monte edilebilmektedir. Güneş enerjisi toplama panellerinin ne şekillerde yerleştirilebileceğini öğrenmek istiyorsanız.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Ek Donanim – Kontrolu Elden Birakmamak Gerek

PV elektrik enerjisi sisteminizin işlemesini ve performansını modern ölçüm cihazları, gösterge aletleri ve gözetim aksesuarı gibi bileşenlerle her zaman mükemmel bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız
 
Link zu www.solarcharts.de