Deutsch English English

BARYSOL GmbH

 E-Mail

Ölçme Tekniği

PV panelleri üzerindeki ısı algılayıcılarından ve invertörlerdeki sensörlerden toplanan veriler de dahil olmak üzere, güneş enerji ünitesi birimlerinden toplanan tüm önemli işlem verileri modern ölçme teknolojisinin imkanlarıyla tek bir noktada sürekli izlenir ve kaydedilir. Bu kapsamda sistemden elde edilen enerji, elde edilmesi gereken enerji miktarıyla kıyaslanır ve değerler farklı çıktığında cihaz ikaz sinyali verir. Üniteden toplanan veriler genelde telsiz üzerinden veri denetim aygıtına gönderilir. Cihaz bu verileri değerlendirir, kıyaslar ve bir grafik şeklinde hazırlayarak gösterir. 

Verilerin Gösterimi

Ünitenin çeşiti birimlerinden toplanan veriler, çeşitli gösterme yazılımı kullanılmak suretiyle projeksiyon yoluyla duvara aksettirilerek veya bilgisayar ekranına aktarılarak izlenmesi en konforlu biçimde gösterilenilir. Böylece ünitenin işletme ayarlarında meydana gelen en ufak sapmalar dahi, üniteyi denetleyen şahıslara çeşitli yollardan, örneğin eposta veya sms ile dahi derhal bildirilebilir. Bilgisayarla derlenen veriler, bilgisayar kapalı olduğu zaman dahi kaydedilir. Bu sayede güneş enerji santralınızla devamlı bağlantıda kalabilir, ünitenin performansını, günde ne kadar enerji kazanıldığını ve bir çok diğer önemli bilgiyi anında izleyebilirsiniz.

 
Link zu www.solarcharts.de