Deutsch English English

BARYSOL GmbH    • Devlet Teşviki
 E-Mail

Tasarruf etmek istiyorsanız, güneşten yararlanın

Güneş Enerjisindne elektrik üretmek için bir güneş santralı kurarak sadece gelecekte çevre koşullarının iyileşmesine katkı sağlamış olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda sonsuz verimliliğe sahip bir enerji kaynağının sunduğu „bedava hizmetten“ de pay alırsınız. Bunun yanısıra santral tipine ve kurulduğu yere göre değişen özel durumlara bağlı olarak verilen farklı teşvikler ve amortisman olanaklarından da yararlanmak mümkündür.

Kanun Koyucu, temiz enerji üretenleri destekliyor.

Almanya’da, Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG) yeni şekliyle 1. Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Enerji satan kurumların, yenilenebilir enerji üretenlerden elektrik enerjisi tedarik fiyatları yeniden düzenlendi. Yeni yasanın hükümlerine göre, güneşten elde edilen elektriği satanlar gelecekte de krizlerden etkilenmeyen bir gelir kaynağına sahip olacaklar.

Yine yasa hükümlerine göre, güneş enerjisine yatırım yapanlar ürettikleri elektriği önümüzdeki 20 yıl içinde kanunlarla garanti edilmiş, devletten teşvikli bir ücret karşılığında satabilecekler. Alım ücreti teşviği, santralın işletilmeye başladığı yılı takip eden yıldan itibaren 20 yıl süreyle ödeniyor. Devlet ayrıca, santralın işletmeye alındığı ve ana şebekeye elektrik akımı beslemeye başladığı aydan itibaren o yılın sonuna kadar da teşvikli alım ücreti ödüyor.

Bu da, devletin size tesisin işletmeye alındığı aydan başlayarak o yılın kalan tüm aylarında ve buna ek olarak 20 yıl süre ile üzerinde teşvikli alım ücreti uyguladığı anlamına geliyor.

Yenilenebilir Enerjiler Yasasının (EEG) en önemli yeni maddeleri, hızlandırılmış amortisman olarak da tanımlayabileceğimiz yatırım indirimi imkanıdır. Yeni yasa, eskiden uygulanan yıllık azami %6,5 oranında hızlandırılmış amortismana kıyasla azami %10 vergi indirimi imkanı tanımaktadır.

Güncel yenilikçi teknoloji, güneşten elde edilen enerjinin yüksek randımanlı aygıt donanımı ile elektrik enerjisine çevrilmesini sağlamaktadır. Böylece, ana şebekeye beslenen enerjinin satış fiyatının ne kadar olduğu o kadar da önemli değildir. Mühim olanı, yenilenen yasanın (EEG) teşvik imkanlarıyla, ne olursa olsun yeterinden fazla getiri sağlayabilecek olmanızdır. 
Link zu www.solarcharts.de