Deutsch English English

BARYSOL GmbH

 E-Mail

Sıkça sorulan sorular

Fotovoltaik nedir?

Fotovoltaik ünitesi hangi öğelerden oluşur?

Bir Fotovoltaik ünitesi ne kadar enerji üretir?

Fotovoltaik ünitesini sigorta ettirmek gerekir mi?

Fotovoltaik ünitesini yıldırım düşmesine karşı özel olarak korumak gerekir mi?

Güneş enerjisinden kazanılan elektrik ana şebeke ağına nasıl beslenir?

Elektrik Sağlayıcısı şirketin şebeke bağlantısı kesildiğinde, şebekeden otomatik ayrılma nasıl çalışır?

Fotovoltaik yoluyla elde edilen elektrik akımından nasıl yararlanılır?

Elektrik Sağlayıcısı Şirkete elektrik satışı için bağlanma başvurusu yapılırken hangi dokümanlara ihtiyaç vardır?

 

 

Fotovoltaik nedir?

Fotovoltaik kelimesi, yunanca Photon (güneş) ve Voltaik (Gerilim/akım) kelimelerinin birleşmesiyle elde edilmiş ve güneş enerjisinin elektrik akımına dönüştürülmesini tanımlamakta kullanılan bir kavramdır. Elektrik akımının meydana gelmesinde, kimyasal bir eleman olan Silisyum önemli bir rol oynar. Silisyum elementi normal kumdan elde edilir. Güneş ışığını ileten özelliklerinden dolayı, güneş hücrelerinin (fotovoltaik aygıt) temel öğesini teşkil eder. Silisyum tabakasının üzerine fosfor, altına da bor elementinden oluşan bir tabaka kaplandığında iki elementin elektron dengesinde (üst katmanda 5, alt katmanda 3 elektron) bir farklılık meydana gelir. Böylece elektronlar iki tarafta da 4’er elektronluk bir denge oluşturmaya çalışırken, gerilim meydana gelir. Silisyum ise, 4 elektronlu bir element olduğu için, iki element katmanı arasında mükemmel bir taşıyıcı ortam (yarı iletken) rolü oynar.


Fotovoltaik ünite hangi öğelerden oluşur?

Fotovoltaik ünitenin ana birimi fotovoltaik modüldür. Kısaca PV-Modül olarak tanımlayacağımız fotovoltaik modül içinde çok sayıda güneş hücresi, bir elektrik devre modülü oluşturacak biçimde düzenli bir şekilde birbirine bağlanmıştır. Birbirine bağlı çok sayıda fotovoltaik modül ise Solar Jeneratörü ya da Güneş Enerji Jeneratörünü oluşturur. Güneş Enerjisi Jeneratöründe elde edilen doğru akım, iletkenler üzerinden invertöre aktarıldıktan sonra alternatif akıma dönüştürülür ve elektrik sağlayıcısı kurumun şebeke bağlantısına beslenir. Böylece temiz enerji kaynağı güneşten elde edilen elektrik ev ihtiyaçlarında kullanılabilir.


Fotovoltaik ünitelerin ömrü ne kadardır?

Bir fotovoltaik ünitenin ortalama ömrü 30-40 yıldır. PV-Modül üreticileri ürünleri için 10-25 yıl arasında değişen ömür garantisi vermektedir. PV-Üniteleri genelde bakım gerektirmez ve arıza yapmadan çalışırlar.


Bir fotovoltaik ünite ne kadar enerji üretir?

Örneğin Almanya gibi bir ülkenin coğrafi enleminde bulunan bir yerde kurulu 1 kWp gücündeki fotovoltaik tesisten yılda aşağı yukarı 800 ile 1.000 kWh enerji getirisi sağlanabilir ki, bu da 3-4 kişilik bir ailenin yıllık ölçülü elektrik harcamasına denktir.


Fotovoltaik tesisleri sigorta ettirmek gerekir mi?

Tüm tesislerinizi (fırtına, dolu v.s. türünden) tüm yaygın risklere karşı sigorta ettirmenizi tavsiye ederiz. Normal olarak binanızı sigorta ettirdiyseniz, bu tür riskler sigortaya dahildir. Ancak, yine ilgili sigorta görevlisinle görüşerek, sigorta korumasının sözü geçen riskleri de kapsayıp kapsamadığını sorarak öğreniniz. Sigorta şirketleri, bina değeri arttığında genellikle sigorta primlerini arttırırlar. Her türlü riske karşı sigorta hizmetleri sunan kuruluşlar genellikle hırsızlık, yıldırım düşmesi, ani aşırı gerilim zararları, getirilerin kesilmesine karşı gibi konularda da sigorta güvencesi sunmaktadırlar.


Fotovoltaik üniteyi yıldırım düşmesine karşı özel olarak korumak gerekir mi?

Tüm invertörlerde atmosferik olaylarda aşırı gerilimlere karşı koruma sağlayan termik kontröllü varistör denilen devreler bulunur. Varistörler, yakın bir yere yıldırım düştüğünde devreye girer. Konvertörler, doğrudandoğruya yıldırım isabetine karşı ancak özel biçimde korunabilir.

Güneş enerjisinden kazanılan elektrik ana şebeke ağına nasıl beslenir?

Güneş enerjisi santralığından elde ettiğiniz enerjiyi ana şebeke ağına besleyebilmek için, elektrik sağlayan kuruluşla anlaşma sağlandıktan sonra mevcut elektrik sayacına ek bir sayaç takılabilir. Diğer bir olasılık ise, (yüksekliği 95, eni 30 cm boyutlarında) ek bir sayaç dolabı takılmasıdır.

Elektrik Sağlayıcısı şirketin şebeke bağlantısı kesildiğinde, şebekeden otomatik ayrılma nasıl çalışır?

Şebekeden otomatik olarak ayırmayı sağlayıcı düzenek, invertörlere entegre olarak bağlanmıştır. ENS-Sistemi olarak adlandıırılan bu sistem, şebeke devre dışı kaldığı anda şebekeye akım besleme bağlantısını mümkün olan en kısa zamanda keser. Ancak, 30 kW’ın üzerinde nominal güçteki invertörlerde ayrıca bir koruyucu düzenek gerektirmektedir.


Fotovoltaik yoluyla elde edilen elektrik akımından nasıl yararlanılır?

Ana şebekeye bağlanmış PV Ünitelerinde üretilen elektriğe teşvikli alım fiyatları uygulanmakta ve şekilde elde edilen elektrik akımı şebeke müşterilerinin kullanımına sunulmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretenler diğer taraftan kendi ihtiyaçları olan elektriği, serbest piyasada sadece temiz kaynaklardan üretilen elektriği satan elektrik sağlayıcılarından satın alabilirler. Güneş jeneratörlerinden elde edilen elektrik ayrıca, elektrik şebekesi bağlantısı olmayan yerlerde örneğin PV modüllerinin akülerde elektriği kullanan bahçe ışıklandırması, havuz pompaları veya küçük elektronik aletleri çalıştırmada kullanabilirler.


Elektrik Sağlayıcısı Şirkete elektrik satışı için bağlanma başvurusu yapılırken hangi dokümanlara ihtiyaç vardır?

PV Ünitesinin kurulduğu yerin planları (yerleşim planı), kuşbakışı görünüm planı veya resmi, üniteyi oluşturan öğelerin nominal değerlerini içeren belge, koruma düzeneklerinin nelerden ibaret olduğuna ilişkin (adları, markaları, hangi elektrik devrelerinden ibaret olduğu ve işlevleri, invertörler hk. konfirmasyon bilgileri içeren) belge, şalter devrelerinin kısa devreye mukavemetli olduğuna dair uygunluk belgeleri, sayaç takmak için dilekçe ve üniteyi kuranın hazırladığı belge.

 

 
Link zu www.solarcharts.de